Obavještenja


16.04.2017.

Prvi parcijalni ispit iz predmeta Statistika održat će se u petak, 21.04.2017. god. u 14:00 sati u Dvorani 1.

09.04.2017.

Obavještavaju se studenti prve godine studija da će se prvi test iz predmeta Ekonomika preduzeća održati 11.04.2017. godine kako slijedi:

 • grupe 1, 3 i 4 sa početkom u 16:00; a
 • grupe 2 i 5 sa početkom u 17:00 u dvorani 1.

06.04.2017.

Obavještavaju se nastavnici, saradnici i studenti da se nastavne aktivnosti neće održati u četvrtak, 13.04.2017. godine u periodu od 10 do 14 sati, povodom održavanja "Dana otvorenih vrata Univerziteta u Zenici" za srednjoškolce/maturante, u holu zgrade Ekonomskog i Pravnog fakulteta.

21.03.2017.

Obavještavaju se studenti prve godine studija da će se nadoknada propuštenih predavanja iz predmeta Ekonomika preduzeća održati u subotu, 25.3.2017. godine u periodu od 10 do 14 sati.

16.03.2017.

Obavještavaju se studenti prve godine studija da će se nadoknada propuštenih predavanja iz predmeta Ekonomika preduzeća održati u ponedjeljak s početkom u 10:15 sati u dvorani 2.

O terminu nadoknade vježbi za 2. grupu studenti će biti naknadno obaviješteni.

14.03.2017.

Predavanja iz predmeta Ekonomika preduzeća kod prof.dr.sc. Jasmina Halebića neće se održati u utorak, 14.03.2017. godine. 

12.02.2017.

Obavještavaju se studenti prve godine studija da će se usmeni ispit i upis ocjena iz predmeta Ekonomika preduzeća održati u utorak, u 16:30 sati.

28.01.2017.

Obavještavaju se studenti prve godine da će se integralni ispit iz predmeta Ekonomska sociologija održati u srijedu, 1. 2. 2017. godine (dvorana 1), prema slijedećem rasporedu: 

 • II i V grupa u 10 sati
 • I, III, i IV grupa u 11: 30 sati

20.01.2017.

Obavještavaju se studenti prve godine studija, da će se II parcijalni ispit iz predmeta Ekonomska sociologija održati 23.01.2017. godine u 10:00 sati.  

13.01.2017.

Obavještavaju se studenti prve godine studija da će se 2. test iz predmeta Uvod u ekonomiju održati u ponedjeljak 16.1.2017. godine po sljedećem raspored:

 • Grupe I, II i III s početkom u 12:00,
 • grupe IV i V s početkom u 13:05 sati u dvorani 1.

<< Prethodna 1 2 3 4 5 Sljedeća >>

EFZE
14.04.2017.

Obavještavaju se studenti druge godine studija da će prvi parcijalni test iz predmeta Finansije biti održan u srijedu, 19.04.2017. godine, sa početkom u 10:15 sati po sljedećem rasporedu:

 • - studenti sa početnim slovima prezimena od A do H u Dvorani 6,
 • - studenti sa početnim slovima prezimena od H do Ž u Dvorani 2.

09.04.2017.

Obavještavaju se studenti druge godine studija da će se prvi test iz predmeta Ekonomska politika održati 10.04.2017. godine po sljedećem rasporedu:

 • grupe 1 i 2 s početkom u 10:00 sati, a
 • grupe 3 i 4 s početkom u 11:00 sati.

06.04.2017.

Obavještavaju se nastavnici, saradnici i studenti da se nastavne aktivnosti neće održati u četvrtak, 13.04.2017. godine u periodu od 10 do 14 sati, povodom održavanja "Dana otvorenih vrata Univerziteta u Zenici" za srednjoškolce/maturante, u holu zgrade Ekonomskog i Pravnog fakulteta.

24.03.2017.

Literatura za 1.parcijalni test ''Finansije''  24.3.2017

 1. Glava 2. Fiskalno opterećenje (Raičević)
 2. Glava 4. Veličina javnih rashoda (Raičević)
 3. Glava 3. Pristup javnim finansijama (Raičević)
 4. Glava 5. Podjele javnih rashoda (Raičević)
 5. Barbara Jelčić- Javne financije, Javni prihodi (glava I) str 23-30
 6. Barbara Jelčić- Javne financije, Javno dobro (glava I) 371-390

02.03.2017.

Obavještavaju se studenti druge godine studija (grupa IV) da će se nadoknada propuštenih vježbi od 01.03.2017. godine iz predmeta Ekonomski razvoj održati u petak, 03.03.2017. godine, u terminu od 14:00 do 16:00 h. 

17.02.2017.

Obavještavaju se studenti druge i treće godine studija da se planira obaviti upis ocjena na održanim ispitima po slijedećem rasporedu:

 1. Spoljnotrgovinsko poslovanje – dana 20. Februara (ponedjeljak) u 13 sati, u Dvorani broj 4
 2. Marketing, dana 21. Februara (utorak) u 13:00 sati, u Dvorani 1.
 3. Međunarodni marketing, Marketing menadžment, Ekonomska psihologija, dana 21. Februara (utorak) u 14:00 sati, u Dvorani 1.

10.02.2017.

Obavještavaju se studenti druge i treće godine studija da će se pismeni ispit iz predmeta Marketing - druga godina i iz predmeta Spoljnotrgovinsko poslovanje - treća godina obaviti  13. februara 2017. godine (Ponedjeljak) u sljedećim terminima:

 • Spoljnotrgovinsko poslovanje
  ​Studenti koji izlaze na integralni test i studenti koji izlaze na II parcijalni test organizuju se kao jedna grupa i počinju s ispitom u 12 sati.
   
 • Marketing
  Studenti koji izlaze na integralni test i studenti koji izlaze na II parcijalni test organizuju se kao jedna grupa i počinju s ispitom u 13 sati.

05.02.2017.

Obavještavaju se studenti druge godine da usmeni dio ispita i upis ocjena iz predmeta  zakazan za ponedjeljak, 06.02.2017. godine neće biti održan.

Studenti će biti naknadno obavješteni o drugom terminu usmenog dijela ispita i upisa ocjena iz predmeta Računovodstvo.

26.01.2017.

Obavještavaju se studenti druge i treće godine studija da će se pismeni ispit iz predmeta Marketing - druga godina i iz predmeta Spoljnotrgovinsko poslovanje  - treća godina obaviti  30. januara 2017. godine (Ponedjeljak) sa početkom u 12:00 sati.

Studenti će biti raspoređeni po grupama u sledeće termine:

 

Marketing:

 • Studenti koji izlaze na integralni test organizuju se kao jedna grupa i započinju ispit u 12,15 sati,
 • Studenti koji izlaze na drugi test organizuju se u 3 grupe, kako slijedi: 
 • I grupa studenti čije prezime počinje sa slovima od A  do F, započinju zajedno sa studentima za integralni test, u 12,15 sati
 • II i III grupa su svi ostali studenti koji polažu drugi test i počinju u 13,15 sati.

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje:

Studenti koji izlaze na integralni test organizuju se kao jedna grupa i započinju ispit u 14,15 sati,

Studenti koji izlaze na drugi test organizuju se u 3 grupe, kako slijedi: 

 • I grupa studenti čije prezime počinje sa slovima od A  do F, započinju zajedno sa studentima za integralni test, u 14,15 sati
 • II i III grupa su svi ostali studenti koji polažu drugi test i počinju u 15,15 sati.

05.12.2016.
Obavještavaju se studenti druge godine studija da će se ispit iz predmeta Marketing održati u srijedu, 07.12.2016.godine prema sljedećem rasporedu:
 • Grupa III od 16:15 do 16.45
 • Grupa I od 16:45 do 17:15
 • Grupa II od 17:15 do 17:45
 • Grupa IV od 17:45 do 18:15
Studenti su razvrstani u grupe prema dolascima na vježbama. Na ispit treba donijeti indeks odnosno ličnu kartu.

<< Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 Sljedeća >>

EFZE
06.04.2017.

Obavještavaju se nastavnici, saradnici i studenti da se nastavne aktivnosti neće održati u četvrtak, 13.04.2017. godine u periodu od 10 do 14 sati, povodom održavanja "Dana otvorenih vrata Univerziteta u Zenici" za srednjoškolce/maturante, u holu zgrade Ekonomskog i Pravnog fakulteta.

21.02.2017.

Obavještavaju se studenti da će usmeni dio ispita iz Kontrolinga biti održan u četvrtak, 23.02.2017. godine od 14:00 h u Dvorani 6.

16.02.2017.

Obavještavaju se studenti druge i treće godine studija da se planira obaviti upis ocjena na održanim ispitima po slijedećem rasporedu:

 1. Spoljnotrgovinsko poslovanje – dana 20. Februara (ponedjeljak) u 13 sati, u Dvorani broj 4
 2. Marketing, dana 21. Februara (utorak) u 13:00 sati, u Dvorani 1.
 3. Međunarodni marketing, Marketing menadžment, Ekonomska psihologija, dana 21. Februara (utorak) u 14:00 sati, u Dvorani 1.

13.02.2017.

Obavještavaju se studenti da se pomjera satnica ispita iz predmeta Poslovno pravo, tako da će ispit, umjesto u  12,00 sati započeti u 17,00 sati u utorak (14.02.) u sali br. 2.

10.02.2017.

Obavještavaju se studenti druge i treće godine studija da će se pismeni ispit iz predmeta Marketing - druga godina i iz predmeta Spoljnotrgovinsko poslovanje - treća godina obaviti  13. februara 2017. godine (Ponedjeljak) u sljedećim terminima:

 • Spoljnotrgovinsko poslovanje 
  ​Studenti koji izlaze na integralni test i studenti koji izlaze na II parcijalni test organizuju se kao jedna grupa i počinju s ispitom u 12 sati.
 • Marketing
  Studenti koji izlaze na integralni test i studenti koji izlaze na II parcijalni test organizuju se kao jedna grupa i počinju s ispitom u 13 sati.

26.01.2017.

Obavještavaju se studenti druge i treće godine studija da će se pismeni ispit iz predmeta Marketing - druga godina i iz predmeta Spoljnotrgovinsko poslovanje  - treća godina obaviti  30. januara 2017. godine (Ponedjeljak) sa početkom u 12:00 sati.

Studenti će biti raspoređeni po grupama u sledeće termine:

 

Marketing:

 • Studenti koji izlaze na integralni test organizuju se kao jedna grupa i započinju ispit u 12,15 sati,
 • Studenti koji izlaze na drugi test organizuju se u 3 grupe, kako slijedi: 
 • I grupa studenti čije prezime počinje sa slovima od A  do F, započinju zajedno sa studentima za integralni test, u 12,15 sati
 • II i III grupa su svi ostali studenti koji polažu drugi test i počinju u 13,15 sati.

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje:

Studenti koji izlaze na integralni test organizuju se kao jedna grupa i započinju ispit u 14,15 sati,

Studenti koji izlaze na drugi test organizuju se u 3 grupe, kako slijedi: 

 • I grupa studenti čije prezime počinje sa slovima od A  do F, započinju zajedno sa studentima za integralni test, u 14,15 sati
 • II i III grupa su svi ostali studenti koji polažu drugi test i počinju u 15,15 sati.

19.01.2017.

Obavještavaju se studenti/ce da će II parcijala iz predmeta Poslovno pravo biti održana 27.01. (petak) sa početkom u 14:00 sati u sali br. 1

13.01.2017.

Obavještavaju se studenti treće godine studija da će se 2. test iz predmeta Međunarodna ekonomija održati u ponedjeljak, 16.1.2017. godine po sljedećem raspored:

 • grupe I i II od 15:00 do 16:00, a
 • grupe III i IV od 16:05 do 17:05 sati u dvorani 2.

12.01.2017.

Obavještavaju se studenti treće godine studija da će se vježbe iz Poslovnih finansija, koje su trebale biti održane 10.01.2017. godine, održati u ponedjeljak, 16.01.2017. godine.

Grupa 4 od 09:00 i grupa 2 od 10:30 u Dvorani 3.

10.01.2017.

Obavještavaju se studenti treće godine dodiplomskog studija da će se test iz Poslovnih finansija predviđen za 11.01. održati 12.01. u 11:15 sati, a kvizovi na vježbama za grupe koje imaju vježbe četvrtkom u četvrtak 12.01. od 08:15 (grupa 1) i od 10:15 (grupa 3).

Kvizovi na vježbama za grupe koje imaju vježbe u utorak održati će se u terminu nadoknade za dan 10.01. o čemu će biti blagovremeno obaviješteni.

<< Prethodna 1 2 3 4 5 Sljedeća >>

EFZE
06.04.2017.

Obavještavaju se nastavnici, saradnici i studenti da se nastavne aktivnosti neće održati u četvrtak, 13.04.2017. godine u periodu od 10 do 14 sati, povodom održavanja "Dana otvorenih vrata Univerziteta u Zenici" za srednjoškolce/maturante, u holu zgrade Ekonomskog i Pravnog fakulteta.

04.04.2017.

Obavještavaju se studenti četvrte godine studija, da će se prvi parcijalni test iz predmeta Vrednovanje preduzeća,  održati, dana: 18.04.2017. godine,  (dvorana 2) po sljedećem rasporedu:

 • I  - Grupa sa prezimenom od A  do M  period: 11:15 h  - 12:00 h
 • II - Grupa sa prezimenom od N  do Ž period:  12:15 h  - 13:00 h.

24.02.2017.

Obavještavaju se studenti četvrte godine studija (smjera: RRM) da predavanja iz predmeta: Vrednovanje preduzeća, planirana za 28.02.2017. godine, u 11:15h neće biti održana zbog zakazane izborne sjednice Senata Univerziteta u Zenici, na kojoj će prisustvovati prof.dr. Almir Alihodžić. Ista će biti naknadno realizirana. 

21.02.2017.

Obavještavaju se studenti da će usmeni dio ispita iz Finansijskog menadžmenta biti održan u četvrtak, 23.02.2017. godine od 13:00 h.

26.01.2017.

Obavještavaju se studenti četvrte godine studija da će usmeni dio ispita iz predmeta Međunarodni menadžment održati u petak, 27.01.2017. godine sa početkom u 13:00 sati.

12.01.2017.

Studenti četvrte godine, prijavu za diplomski rad predaju u Studentsku službu nakon odslušanog zimskog semestra do 01.02.2017. godine. Molimo studente da ispoštuju navedeni rok!

12.01.2017.

Obavještavaju se studenti četvrte godine studija, odsjek Računovodstveni i revizijski menadžment, da će se drugi parcijalni test iz Finansijskog menadžmenta održati u ponedjeljak, 16.01.2017. godine sa početkom u 11:15 sati u Dvorani 6.

15.11.2016.

Obavještavaju se studenti četvrte godine studija , odsjek RRM, da će prvi parcijalni test iz predmeta Bankarstvo biti održan 16.11.2016. godine, sa početkom u 09:15 sati, u Dvorani 3

<< Prethodna 1 2 3 4 Sljedeća >>

EFZE
06.04.2017.

Obavještavaju se nastavnici, saradnici i studenti da se nastavne aktivnosti neće održati u četvrtak, 13.04.2017. godine u periodu od 10 do 14 sati, povodom održavanja "Dana otvorenih vrata Univerziteta u Zenici" za srednjoškolce/maturante, u holu zgrade Ekonomskog i Pravnog fakulteta.

03.04.2017.

Obavještavaju se imatrikulanti da po odobrenju Dekana Fakulteta i predmetnog Profesora imaju pravo pristupiti jednom apsolventskom roku iz Finansijskog menadžmenta u aprlu ili maju.

Detaljnije upute mogu pogledati ovdje!

26.03.2017.

Obavještavaju se apsolventi koji su polozili ispit iz predmeta Teorija i analiza bilansa da će se upis umjesto 27.03.2017., godine održati 28.03.2017. godine sa pocetkom od 10:30 h (kabinet 23). 

29.11.2016.

Obavještavaju se apsolventi da će se usmeni dio ispita, novembarskog apsolventskog roka, iz predmeta Međunarodni menadžment održati u srijedu, 30.11.2016. godine u 10:30 sati.

11.09.2016.

Obavještavaju se studenti kojima je zakazan usmeni dio ispita i uvid u radove iz predmeta Kontroling, Finansijski menadžment i Finansijska tržišta i institucije u četvrtak, 15.09.2016. godine da se sve aktivnosti pomjeraju na srijedu, 14.09.2016. godine, u istim terminima. 

Uvid u radove od 07:45 do 08:00 h, usmeni dio ispita iz Kontrolinga u 08:00 h, usmeni dio ispita iz Finansijskog menadžmenta u 09:00 h.

25.06.2016.

Obavještavaju se studenti koji su polagali ispite u prvom junskom roku iz predmeta: Marketing, Međunarodni marketing, Marketing menadžment, Spoljnotrgovinsko poslovanje i Ekonomsku psihologiju, da će se izvršiti upis ocjena za sve navedene predmete dana 28.06.2016. (utorak), sa početkom u 13:00 sati.

26.05.2016.

Obavještavaju se studenti druge godine studija da je termin apsolventskog ispitnog roka za maj iz predmeta Mikroekonomija i Makroekonomija promijenjen!

Novi termin je ispita iz navedenih predmeta je u ponedjeljak 30.05.2016. u 16:30 h.

08.04.2016.

Apsolventski ispitni rok (pismeni) iz Matematike održat će se u petak, 15.04. u 10:30 h.

EFZE
06.04.2017.

Obavještavaju se nastavnici, saradnici i studenti da se nastavne aktivnosti neće održati u četvrtak, 13.04.2017. godine u periodu od 10 do 14 sati, povodom održavanja "Dana otvorenih vrata Univerziteta u Zenici" za srednjoškolce/maturante, u holu zgrade Ekonomskog i Pravnog fakulteta.

21.03.2017.

Obavještavaju se studenti drugog ciklusa studija da će se u četvrtak 23.03.2017. godine sa početkom od 16 i 15h u dvorani broj 6 održati predavanje iz Metodologija naučnog istraživanja i korištenja STATA software-a, od strane gostujućeg, uvaženog profesora Ye Zhang-a.

Prisustvo studenata svih studijskih programa drugog ciklusa studija je OBAVEZNO !

29.01.2017.

 Upis ocjena i usmeni dio ispita će ispit iz predmeta Bankarstvo i finansijska tržišta u razvoju biti realiziran dana, 31. 01.2017. godine sa početkom od 12:15h (kabinet br. 23) 

10.01.2017.

Obavještavaju se studenti prve godine postdiplomskog studija, da će se integralni dio ispita iz predmeta: Bankarstvo i finansijska tržišta u razvoju, planiran za 12.01.2017. godine, održati istog dana sa početkom od 16:15h u skladu sa novom Odlukom UNZE.

09.01.2017.

Obavještavaju se studenti prve godine postdiplomskog studija, da će se integralni dio ispita iz predmeta: Bankarstvo i finansijska tržišta u razvoju, planiran za 12.01.2017. godine, prolongirati do daljnjeg a sve u skladu sa Odlukom UNZE zbog vremenskih nepogoda. Studenti će biti naknadno obavješteni o novom terminu!

26.12.2016.

Obavještavaju se studenti prve godine master studija, smjer Poslovne i javne finansije, da će se integralni test iz predmeta Bankarstvo i finansijska tržišta u razvoju održati 12.01.2017. godine, (dvorana 2) sa početkom od 16:15 h. 

08.12.2016.

Obavještavaju se studenti master studija da plairano predavanje za 09.12.2016. iz predmeta Istraživačke metode u ekonomiji kod prof. Slave Kukića, neće biti održano!

17.11.2016.

Obavještavaju se studenti drugog ciklusa studija smjer Lokalni ekonomski razvoj i politika da će se predavanja iz predmeta Lokalna i regionalna uprava održati u subotu, 19.11.2016. godine s početkom u 12:30 sati. Predavanja će održati prof. dr. Mirko Pejanović

08.11.2016.

Obavještavaju se studenti prve godine postdiplomskog studija (smjer: Poslovne i javne finansije) da će dana 10.11.2016. i 11.11.2016. godine prisustvovati gostujući profesor Dejan Erić i održati nastavu na predmetu Bankarstvo i finansijska tržišta u razvoju sa početkom od 16:15 h (NNV sala).

Stoga se pozivaju studenti da se odazovu u većem broju. 

08.11.2016.

Obavještavaju se studenti prve godine postdiplomskog studija (smjer: Poslovne i javne finansije) da će dana 09.112016. i 10.11.2016. godine prisustvovati gostujući profesor Srđan Furtula i održati nastavu na predmetu Bankarstvo i finansijska tržišta u razvoju sa početkom od 14:00 h (NNV sala).

Stoga se pozivaju studenti da se odazovu u većem broju. 

<< Prethodna 1 2 Sljedeća >>

EFZE
Javna odbrana magistarskog rada
 
Javna odbrana magistarskog rada
 
Javna odbrana magistarskog rada
 
Javna odbrana magistarskog rada
 
Javna odbrana magistarskog rada
 
Javna odbrana magistarskog rada
 
Javna odbrana magistarskog rada
 
Javna odbrana magistarskog rada
 
Javna odbrana magistarskog rada
 
Javna odbrana magistarskog rada
 

<< Previous 1 2 Next >>

EFZE
Javna odbrana doktorske disertacije
 

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 28.09.2016. godine mr. sc. Amer Klopić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom Uticaj tržišne orijentacije i orijentacije u prodaji na performanse prodajnih snaga kompanije-primjer farmaceutske industrije u bosni i hercegovini dana 10.11.2016. godine s početkom u 12:30 sati u prostorijama Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacija može se pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici

Javna odbrana doktorske disertacije
 

Odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Nerme Čolaković – Prguda, zakazana za ponedjeljak, 19.09.2016. godine sa početkom u 12:00 sati, se pomjera za 17:00 sati istog dana (19.09.2016. godine), a zbog nastalih objektivnih razloga.

Javna odbrana doktorske disertacije
 
EFZE