Obavještenja


11.12.2017.

Obavještavaju se studenti I i IV grupe da se vježbe iz predmeta Teorija države neće održati po redovnom rasporedu u srijedu 13.11. 2017. godine. 

Umjesto toga, I grupa će imati vježbe u četvrtak 14.11.2017. sa početkom u 08:45, a IV grupa u 09:30, obje u Prf 6. 

Ova izmjena vrijedi samo za navedene datume.

31.10.2017.

Prof.dr.sc. Melisa John s Univerziteta  Stanford će gostovati na našem Univerzitetu i održati radionicu za naše studente/ice i nastavno osoblje o temi „Gender and Leadership“ u petak, 3.novembra 2017. od 15:00 do 18:00 sati u Multimedijalnom centru na Metalurškom institu UNZE-a.

Pozivaju se studenti i nastavnici Ekonomskog fakulteta  UNZE da prisustvuju radionici.

25.09.2017.

Mole se studenti koji su zadužili knjige iz bilbioteke da iste vrate u što kraćem periodu.

15.09.2017.

Studenti koji imaju uslov za upis u narednu akademsku godinu a neće koristiti septembarske termine  mogu pristupiti upisu u narednu akademsku godinu u terminu od 05.09.2017-20.09.2017.godine.

Studenti koji će koristiti septembarske termine  mogu pristupiti upisu u narednu akademsku godinu do 29.09.2017. godine.

13.09.2017.

Obavještavaju se studenti da će ispit iz predmeta Statistika biti održan u srijedu, 20.09.2017. godine u 13:30 sati.

25.08.2017.

Obavještavaju se studenti da će ispit iz predmeta Uvod u ekonomiju biti održan u subotu, 09.09.2017. sa početkom u 10:00 sati.

24.07.2017.

Obavještavaju se studenti da studentska služba neće raditi od 24.07. do 21.08.2017. godine.

30.05.2017.

Obavještavamo studente da smo u ISSS-u aktivirali zabranu pristupa prijavljivanju ispita u junsko-julskom ispitnom roku. Studenti ispite nisu u mogućnosti prijaviti putem vlastitih korisničkih računa. Prijava ispita  moguća je nakon ovjere semestra za redovne studente prvog ciklusa studija i ovjere semestra i regulisanja finansijskih obaveza prema Ekonomskom fakultetu za redovne samofinansirajuće i vanredne studente.

Redovni studenti drugog ciklusa studija u obavezi su ovjeriti semestar, a redovni samofinansirajući uz ovjeru semestra izmiriti finansijske obaveze prema Ekonomskom fakultetu.

Uslovi za ovjeru semestra za redovne studente (prvog i drugog ciklusa) su:

 1. dostavljanje indeksa u studentsku službu sa prikupljenim svih potpisima predmetnih nastavnika na predmetima koje su slušali u ljetnom semestru;
 2. uredno popunjen semestralni list sa brojem indeksa - dosije;

Uslovi za ovjeru semestra za redovne samofinansirajuće i vanredne studente (prvog i drugog ciklusa) su:

dostavljanje indeksa u studentsku službu sa prikupljenim svih potpisima predmetnih nastavnika na predmetima koje su slušali u ljetnom semestru;

 1. uredno popunjen semestralni list sa brojem indeksa - dosije;
 2. prvi (ili drugi) primjerak uplatnice o izmirenim finansijskim obavezama.

Molimo studente da se pridržavaju određenih termina za  prijavu ispita kad se objave zvanični rasporedi na oglasnim pločama Ekonomskog fakulteta i na web stranici. Studenti koji prijavljuju ispite putem ISSS-a nakon prijavljenih ispita molimo da naprave kontrolu prijavljenih ispita u putem opcije – ("prijavljen  ispit") koju nudi sistem. Ukoliko se pojavi problem s prijavom ispita obratiti se Studentskoj službi mailom kako bi se blagovremeno riješio nastali Studentska služba će dostaviti povratnu informaciju o prijavi ispita.

17.05.2017.

Obavještavamo studente koji imaju neizmerene finansijske obaveze prema fakultetu da su navedene obaveze dužni izmiriti što prije a najdalje do 01.06.2017.godine.

Studenti koji neizmire finansijske obaveze neće moći pristupiti polaganju ispita u preostalim rokovima akademske 2016/2017. godine.

<< Prethodna 1 2 3 4 5 6 Sljedeća >>

EFZE
20.11.2017.

Obavještavaju se studenti druge godine studija da će se prvi parcijalni ispit iz predmeta Mikroekonomija održati u petak, 24.11.2017. godine sa početkom u 16:00 h.

19.11.2017.

Obavještavaju se studenti II godine studija da će se predavanja iz predmeta Makroekonomija (nadoknada) održati u ponedjeljak, 20.11.2017. sa početkom u 16:00 h.

19.11.2017.

Obavještavaju se studenti druge godine studija da se predavanje iz predmeta Marketing neće održati u srijedu 22.11.2017. 

Nadoknada navedenog termina dogovoriće se sa studentima naknadno.

05.11.2017.
Obavještavaju se studenti druge godine studija da će se test I iz predmeta Makroekonomija održati u utorak, 07.11.2017. godine prema sljedećem rasporedu.
 • grupa I, II u terminu od 16:15 h do 17:15 h
 • grupa III, IV u terminu od 17:30 h do 18:30 h
Napomena:
Studenti trebaju ponijeti kalkulator, dvolisnicu te pribor za pisanje. Korištenje mobilnih telefona u svrhe kalkulatora nije dozvoljeno.

03.11.2017.

Obavještavaju se studenti II godine da će se predavanja iz predmeta Makroekonomija (nadoknada) održati u subotu, 04.11.2017. sa početkom u 09:00 h.

31.10.2017.

Prof.dr.sc. Melisa John s Univerziteta  Stanford će gostovati na našem Univerzitetu i održati radionicu za naše studente/ice i nastavno osoblje o temi „Gender and Leadership“ u petak, 3.novembra 2017. od 15:00 do 18:00 sati u Multimedijalnom centru na Metalurškom institu UNZE-a.

Pozivaju se studenti i nastavnici Ekonomskog fakulteta  UNZE da prisustvuju radionici.

31.10.2017.
Obavještavaju se studenti druge godine studija da se predavanja iz predmeta Makroekonomija kod V.prof.dr. Jasmina Halebića neće se održati u utorak, 31.10.2017. godine. 
 
Informacije o nadoknadi propuštenih predavanja će naknadno biti objavljene.
 

29.10.2017.

Obavjestavaju se studenti druge godine studija da se vježbe iz predmeta Računovodstvo, za IV grupu, neće održati u utorak, 31.10.2017. godine.

Studenti ce biti obavjesteni o terminu nadoknade vjezbi.

10.10.2017.

Obavještavaju se studenti da zbog neizvršene promjene rasporeda, dana 11.10.2017. predavanje iz predmeta Marketing pomjera se na 13:00 sati.

04.10.2017.

Obavještavaju se studenti da će se upis ocjena za sve predmete kod prof. dr. Ishaka Mešića obaviti 04.10.2017. s početkom od 10:45 sati."

<< Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sljedeća >>

EFZE
02.12.2017.

Obavještavaju se studenti treće godine studija da će se prvi parcijalni test iz predmeta Poslovne finansije,  održati, dana:  14.12.2017. godine,  (Dvorana 1) po sljedećem rasporedu: 

 • I  - Grupa sa prezimenom od A  do M  period: 12:30 h  - 13:15 h 
 • II - Grupa sa prezimenom od N  do Ž period:  13:15 h  - 14:00 h. 

 

Napomena: 

Potrebno je ponijeti finansijske tablice i kalkulatore. 

Upotreba mobitela u svrhu kalkulacije je zabranjena! 

19.11.2017.

Obavještavaju se studenti da će se apsolventski ispitni rok rok iz predmeta Poslovne finansije predviđen za 21.11.2017. godine u 14:00 h  održati istog dana godine sa početkom od 11:30 h.  

19.11.2017.

Obavještavaju se studenti treće godine studija da je došlo do izmjene, tako da će se predavanje iz predmeta Spoljnotrgovinsko poslovanje održati u ponedjeljak, 20.11.2017. po rasporedu od 10:30 sati.

16.11.2017.

Obavještavaju se studenti treće godine studija da se predavanje iz predmeta Spoljnotrgovinsko poslovanje neće održati u ponedjeljak 20.11.2017.

Nadoknada navedenog termina dogovoriće se sa studentima naknadno.

05.11.2017.

Obavještavaju se studenti treće godine studija da će se nastava predviđena za četvrtak, 09.11.2017. godine., u 12: 30h održati istog dana, sa početkom od 14:00 h., zbog zakazane sjednice NNV-a EFUNZE u 12:00h. 

31.10.2017.

Prof.dr.sc. Melisa John s Univerziteta  Stanford će gostovati na našem Univerzitetu i održati radionicu za naše studente/ice i nastavno osoblje o temi „Gender and Leadership“ u petak, 3.novembra 2017. od 15:00 do 18:00 sati u Multimedijalnom centru na Metalurškom institu UNZE-a.

Pozivaju se studenti i nastavnici Ekonomskog fakulteta  UNZE da prisustvuju radionici.

10.10.2017.

Obavještavaju se studenti da zbog neizvršene promjene rasporeda, dana 11.10.2017. predavanje iz predmeta Spoljnotrgovinsko poslovanje pomjera se sa 09:00 na 11:00 sati.

03.10.2017.

Obavještavaju se studenti da će se upis ocjena za sve predmete kod prof. dr. Ishaka Mešića obaviti 04.10.2017. s početkom od 10:45 sati."

03.10.2017.

Obavještavaju se studenti treće godine studija da će uvodno predavanje iz predmeta Spoljnotrgovinsko poslovanje obaviti 04.10.2017. s početkom od 11:00 sati.

25.09.2017.

Mole se studenti koji su zadužili knjige iz bilbioteke da iste vrate u što kraćem periodu.

<< Prethodna 1 2 3 4 5 6 Sljedeća >>

EFZE
31.10.2017.

Prof.dr.sc. Melisa John s Univerziteta  Stanford će gostovati na našem Univerzitetu i održati radionicu za naše studente/ice i nastavno osoblje o temi „Gender and Leadership“ u petak, 3.novembra 2017. od 15:00 do 18:00 sati u Multimedijalnom centru na Metalurškom institu UNZE-a.

Pozivaju se studenti i nastavnici Ekonomskog fakulteta  UNZE da prisustvuju radionici.

30.10.2017.

I parcijalni ispit iz predmeta Bankarstvo planiran je u srijedu, 15.11.2017. godine.

Literatura

1. A.Živković- Bankarsko poslovanje i platni promet (snimljeno na CD i dostavljeno studentima)

 • Glava IV-Finansijski menadžment i kreditni potencijal banaka (str.103-137)
 • Glava V-Efikasnost poslovne politike banaka (str.139-148)
 • Glava VII-Menadžment aktive i pasive banaka (str.173-182)

2. Predavanja:

 • Bankarsko poslovanje
 • Modeli bankarstva
 • Načela bankarskog poslovanja

26.10.2017.

Obavještavamo studente da će se predavanje  kod profesora Jove Ateljevića održati u redevnom terminu petak, 27.10.2017.godine od 12:30 do15:30.                            

Napomena:

U sklopu predavanja održaće se radionica za pisanje eseja Studenti trebaju ponjeti laptop ili drugu opremu koju koriste.

28.09.2017.

Obavještavaju se studenti četvrte godine studija da će usmeni ispit i upis ocjena iz predmeta Strateški menadžment održati u ponedjeljak, 02.10.2017. godine u 11:30 sati.

25.09.2017.

Mole se studenti koji su zadužili knjige iz bilbioteke da iste vrate u što kraćem periodu.

19.09.2017.

Obavještavaju se studenti/ce da će se upis ocjena iz predmeta Marketing, Međunarodni marketing, Spoljnotrgovinsko poslovanje i Marketing menadžment obaviti 20.09.2017. godine (srijeda) s početkom u 11:00 sati.

15.09.2017.

Obavještavaju se studneti prve godine studija da će se usmeni ispit i upis ocjena iz predmeta Strateški menadžment održati u ponedjeljak, 18.09.2017. godine u 11:00 sati.

15.09.2017.

Studenti koji imaju uslov za upis u narednu akademsku godinu a neće koristiti septembarske termine  mogu pristupiti upisu u narednu akademsku godinu u terminu od 05.09.2017-20.09.2017.godine.

Studenti koji će koristiti septembarske termine  mogu pristupiti upisu u narednu akademsku godinu do 29.09.2017. godine.

24.07.2017.

Obavještavaju se studenti da studentska služba neće raditi od 24.07. do 21.08.2017. godine.

03.07.2017.

Obavještavaju se studenti četvrte godine studija da će  usmeni ispit iz predmeta Strateški menadžment održati u utorak, 04.07.2017. godine u 10:30 sati.

<< Prethodna 1 2 3 4 5 6 Sljedeća >>

EFZE
21.11.2017.

Obavještavaju se apsolventi da će apsolventski rok iz Poslovnih finansija biti u četvrtak, 23.11.2017. godine u 09:45 u Dvorani br. 6.

30.05.2017.

Obavještavamo studente da smo u ISSS-u aktivirali zabranu pristupa prijavljivanju ispita u junsko-julskom ispitnom roku. Studenti ispite nisu u mogućnosti prijaviti putem vlastitih korisničkih računa. Prijava ispita  moguća je nakon ovjere semestra za redovne studente prvog ciklusa studija i ovjere semestra i regulisanja finansijskih obaveza prema Ekonomskom fakultetu za redovne samofinansirajuće i vanredne studente.

Redovni studenti drugog ciklusa studija u obavezi su ovjeriti semestar, a redovni samofinansirajući uz ovjeru semestra izmiriti finansijske obaveze prema Ekonomskom fakultetu.

Uslovi za ovjeru semestra za redovne studente (prvog i drugog ciklusa) su:

 1. dostavljanje indeksa u studentsku službu sa prikupljenim svih potpisima predmetnih nastavnika na predmetima koje su slušali u ljetnom semestru;
 2. uredno popunjen semestralni list sa brojem indeksa - dosije;

Uslovi za ovjeru semestra za redovne samofinansirajuće i vanredne studente (prvog i drugog ciklusa) su:

dostavljanje indeksa u studentsku službu sa prikupljenim svih potpisima predmetnih nastavnika na predmetima koje su slušali u ljetnom semestru;

 1. uredno popunjen semestralni list sa brojem indeksa - dosije;
 2. prvi (ili drugi) primjerak uplatnice o izmirenim finansijskim obavezama.

Molimo studente da se pridržavaju određenih termina za  prijavu ispita kad se objave zvanični rasporedi na oglasnim pločama Ekonomskog fakulteta i na web stranici. Studenti koji prijavljuju ispite putem ISSS-a nakon prijavljenih ispita molimo da naprave kontrolu prijavljenih ispita u putem opcije – ("prijavljen  ispit") koju nudi sistem. Ukoliko se pojavi problem s prijavom ispita obratiti se Studentskoj službi mailom kako bi se blagovremeno riješio nastali Studentska služba će dostaviti povratnu informaciju o prijavi ispita.

17.05.2017.

Obavještavamo studente koji imaju neizmerene finansijske obaveze prema fakultetu da su navedene obaveze dužni izmiriti što prije a najdalje do 01.06.2017.godine.

Studenti koji neizmire finansijske obaveze neće moći pristupiti polaganju ispita u preostalim rokovima akademske 2016/2017. godine.

06.04.2017.

Obavještavaju se nastavnici, saradnici i studenti da se nastavne aktivnosti neće održati u četvrtak, 13.04.2017. godine u periodu od 10 do 14 sati, povodom održavanja "Dana otvorenih vrata Univerziteta u Zenici" za srednjoškolce/maturante, u holu zgrade Ekonomskog i Pravnog fakulteta.

03.04.2017.

Obavještavaju se imatrikulanti da po odobrenju Dekana Fakulteta i predmetnog Profesora imaju pravo pristupiti jednom apsolventskom roku iz Finansijskog menadžmenta u aprlu ili maju.

Detaljnije upute mogu pogledati ovdje!

26.03.2017.

Obavještavaju se apsolventi koji su polozili ispit iz predmeta Teorija i analiza bilansa da će se upis umjesto 27.03.2017., godine održati 28.03.2017. godine sa pocetkom od 10:30 h (kabinet 23). 

29.11.2016.

Obavještavaju se apsolventi da će se usmeni dio ispita, novembarskog apsolventskog roka, iz predmeta Međunarodni menadžment održati u srijedu, 30.11.2016. godine u 10:30 sati.

11.09.2016.

Obavještavaju se studenti kojima je zakazan usmeni dio ispita i uvid u radove iz predmeta Kontroling, Finansijski menadžment i Finansijska tržišta i institucije u četvrtak, 15.09.2016. godine da se sve aktivnosti pomjeraju na srijedu, 14.09.2016. godine, u istim terminima. 

Uvid u radove od 07:45 do 08:00 h, usmeni dio ispita iz Kontrolinga u 08:00 h, usmeni dio ispita iz Finansijskog menadžmenta u 09:00 h.

25.06.2016.

Obavještavaju se studenti koji su polagali ispite u prvom junskom roku iz predmeta: Marketing, Međunarodni marketing, Marketing menadžment, Spoljnotrgovinsko poslovanje i Ekonomsku psihologiju, da će se izvršiti upis ocjena za sve navedene predmete dana 28.06.2016. (utorak), sa početkom u 13:00 sati.

26.05.2016.

Obavještavaju se studenti druge godine studija da je termin apsolventskog ispitnog roka za maj iz predmeta Mikroekonomija i Makroekonomija promijenjen!

Novi termin je ispita iz navedenih predmeta je u ponedjeljak 30.05.2016. u 16:30 h.

<< Prethodna 1 2 Sljedeća >>

EFZE
31.10.2017.

Prof.dr.sc. Melisa John s Univerziteta  Stanford će gostovati na našem Univerzitetu i održati radionicu za naše studente/ice i nastavno osoblje o temi „Gender and Leadership“ u petak, 3.novembra 2017. od 15:00 do 18:00 sati u Multimedijalnom centru na Metalurškom institu UNZE-a.

Pozivaju se studenti i nastavnici Ekonomskog fakulteta  UNZE da prisustvuju radionici.

25.09.2017.

Mole se studenti koji su zadužili knjige iz bilbioteke da iste vrate u što kraćem periodu.

24.07.2017.

Obavještavaju se studenti da studentska služba neće raditi od 24.07. do 21.08.2017. godine.

30.05.2017.

Obavještavamo studente da smo u ISSS-u aktivirali zabranu pristupa prijavljivanju ispita u junsko-julskom ispitnom roku. Studenti ispite nisu u mogućnosti prijaviti putem vlastitih korisničkih računa. Prijava ispita  moguća je nakon ovjere semestra za redovne studente prvog ciklusa studija i ovjere semestra i regulisanja finansijskih obaveza prema Ekonomskom fakultetu za redovne samofinansirajuće i vanredne studente.

Redovni studenti drugog ciklusa studija u obavezi su ovjeriti semestar, a redovni samofinansirajući uz ovjeru semestra izmiriti finansijske obaveze prema Ekonomskom fakultetu.

Uslovi za ovjeru semestra za redovne studente (prvog i drugog ciklusa) su:

 1. dostavljanje indeksa u studentsku službu sa prikupljenim svih potpisima predmetnih nastavnika na predmetima koje su slušali u ljetnom semestru;
 2. uredno popunjen semestralni list sa brojem indeksa - dosije;

Uslovi za ovjeru semestra za redovne samofinansirajuće i vanredne studente (prvog i drugog ciklusa) su:

dostavljanje indeksa u studentsku službu sa prikupljenim svih potpisima predmetnih nastavnika na predmetima koje su slušali u ljetnom semestru;

 1. uredno popunjen semestralni list sa brojem indeksa - dosije;
 2. prvi (ili drugi) primjerak uplatnice o izmirenim finansijskim obavezama.

Molimo studente da se pridržavaju određenih termina za  prijavu ispita kad se objave zvanični rasporedi na oglasnim pločama Ekonomskog fakulteta i na web stranici. Studenti koji prijavljuju ispite putem ISSS-a nakon prijavljenih ispita molimo da naprave kontrolu prijavljenih ispita u putem opcije – ("prijavljen  ispit") koju nudi sistem. Ukoliko se pojavi problem s prijavom ispita obratiti se Studentskoj službi mailom kako bi se blagovremeno riješio nastali Studentska služba će dostaviti povratnu informaciju o prijavi ispita.

17.05.2017.

Obavještavamo studente koji imaju neizmerene finansijske obaveze prema fakultetu da su navedene obaveze dužni izmiriti što prije a najdalje do 01.06.2017.godine.

Studenti koji neizmire finansijske obaveze neće moći pristupiti polaganju ispita u preostalim rokovima akademske 2016/2017. godine.

06.04.2017.

Obavještavaju se nastavnici, saradnici i studenti da se nastavne aktivnosti neće održati u četvrtak, 13.04.2017. godine u periodu od 10 do 14 sati, povodom održavanja "Dana otvorenih vrata Univerziteta u Zenici" za srednjoškolce/maturante, u holu zgrade Ekonomskog i Pravnog fakulteta.

21.03.2017.

Obavještavaju se studenti drugog ciklusa studija da će se u četvrtak 23.03.2017. godine sa početkom od 16 i 15h u dvorani broj 6 održati predavanje iz Metodologija naučnog istraživanja i korištenja STATA software-a, od strane gostujućeg, uvaženog profesora Ye Zhang-a.

Prisustvo studenata svih studijskih programa drugog ciklusa studija je OBAVEZNO !

29.01.2017.

 Upis ocjena i usmeni dio ispita će ispit iz predmeta Bankarstvo i finansijska tržišta u razvoju biti realiziran dana, 31. 01.2017. godine sa početkom od 12:15h (kabinet br. 23) 

10.01.2017.

Obavještavaju se studenti prve godine postdiplomskog studija, da će se integralni dio ispita iz predmeta: Bankarstvo i finansijska tržišta u razvoju, planiran za 12.01.2017. godine, održati istog dana sa početkom od 16:15h u skladu sa novom Odlukom UNZE.

09.01.2017.

Obavještavaju se studenti prve godine postdiplomskog studija, da će se integralni dio ispita iz predmeta: Bankarstvo i finansijska tržišta u razvoju, planiran za 12.01.2017. godine, prolongirati do daljnjeg a sve u skladu sa Odlukom UNZE zbog vremenskih nepogoda. Studenti će biti naknadno obavješteni o novom terminu!

<< Prethodna 1 2 3 Sljedeća >>

EFZE
Javna odbrana magistarskog rada
 
Javna odbrana magistarskog rada
 
Javna odbrana magistarskog rada
 
Javna odbrana magistarskog rada
 
Javna odbrana magistarskog rada
 
Javna odbrana magistarskog rada
 
Javna odbrana magistarskog rada
 
Javna odbrana magistarskog rada
 
Javna odbrana magistarskog rada
 
Javna odbrana magistarskog rada
 

<< Previous 1 2 Next >>

EFZE
Javna odbrana doktorske disertacije
 

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 28.09.2016. godine mr. sc. Amer Klopić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom Uticaj tržišne orijentacije i orijentacije u prodaji na performanse prodajnih snaga kompanije-primjer farmaceutske industrije u bosni i hercegovini dana 10.11.2016. godine s početkom u 12:30 sati u prostorijama Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacija može se pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici

Javna odbrana doktorske disertacije
 

Odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Nerme Čolaković – Prguda, zakazana za ponedjeljak, 19.09.2016. godine sa početkom u 12:00 sati, se pomjera za 17:00 sati istog dana (19.09.2016. godine), a zbog nastalih objektivnih razloga.

Javna odbrana doktorske disertacije
 
EFZE