Obavještenja


24.07.2017.

Obavještavaju se studenti da studentska služba neće raditi od 24.07. do 21.08.2017. godine.

30.05.2017.

Obavještavamo studente da smo u ISSS-u aktivirali zabranu pristupa prijavljivanju ispita u junsko-julskom ispitnom roku. Studenti ispite nisu u mogućnosti prijaviti putem vlastitih korisničkih računa. Prijava ispita  moguća je nakon ovjere semestra za redovne studente prvog ciklusa studija i ovjere semestra i regulisanja finansijskih obaveza prema Ekonomskom fakultetu za redovne samofinansirajuće i vanredne studente.

Redovni studenti drugog ciklusa studija u obavezi su ovjeriti semestar, a redovni samofinansirajući uz ovjeru semestra izmiriti finansijske obaveze prema Ekonomskom fakultetu.

Uslovi za ovjeru semestra za redovne studente (prvog i drugog ciklusa) su:

 1. dostavljanje indeksa u studentsku službu sa prikupljenim svih potpisima predmetnih nastavnika na predmetima koje su slušali u ljetnom semestru;
 2. uredno popunjen semestralni list sa brojem indeksa - dosije;

Uslovi za ovjeru semestra za redovne samofinansirajuće i vanredne studente (prvog i drugog ciklusa) su:

dostavljanje indeksa u studentsku službu sa prikupljenim svih potpisima predmetnih nastavnika na predmetima koje su slušali u ljetnom semestru;

 1. uredno popunjen semestralni list sa brojem indeksa - dosije;
 2. prvi (ili drugi) primjerak uplatnice o izmirenim finansijskim obavezama.

Molimo studente da se pridržavaju određenih termina za  prijavu ispita kad se objave zvanični rasporedi na oglasnim pločama Ekonomskog fakulteta i na web stranici. Studenti koji prijavljuju ispite putem ISSS-a nakon prijavljenih ispita molimo da naprave kontrolu prijavljenih ispita u putem opcije – ("prijavljen  ispit") koju nudi sistem. Ukoliko se pojavi problem s prijavom ispita obratiti se Studentskoj službi mailom kako bi se blagovremeno riješio nastali Studentska služba će dostaviti povratnu informaciju o prijavi ispita.

17.05.2017.

Obavještavamo studente koji imaju neizmerene finansijske obaveze prema fakultetu da su navedene obaveze dužni izmiriti što prije a najdalje do 01.06.2017.godine.

Studenti koji neizmire finansijske obaveze neće moći pristupiti polaganju ispita u preostalim rokovima akademske 2016/2017. godine.

16.04.2017.

Prvi parcijalni ispit iz predmeta Statistika održat će se u petak, 21.04.2017. god. u 14:00 sati u Dvorani 1.

09.04.2017.

Obavještavaju se studenti prve godine studija da će se prvi test iz predmeta Ekonomika preduzeća održati 11.04.2017. godine kako slijedi:

 • grupe 1, 3 i 4 sa početkom u 16:00; a
 • grupe 2 i 5 sa početkom u 17:00 u dvorani 1.

06.04.2017.

Obavještavaju se nastavnici, saradnici i studenti da se nastavne aktivnosti neće održati u četvrtak, 13.04.2017. godine u periodu od 10 do 14 sati, povodom održavanja "Dana otvorenih vrata Univerziteta u Zenici" za srednjoškolce/maturante, u holu zgrade Ekonomskog i Pravnog fakulteta.

21.03.2017.

Obavještavaju se studenti prve godine studija da će se nadoknada propuštenih predavanja iz predmeta Ekonomika preduzeća održati u subotu, 25.3.2017. godine u periodu od 10 do 14 sati.

16.03.2017.

Obavještavaju se studenti prve godine studija da će se nadoknada propuštenih predavanja iz predmeta Ekonomika preduzeća održati u ponedjeljak s početkom u 10:15 sati u dvorani 2.

O terminu nadoknade vježbi za 2. grupu studenti će biti naknadno obaviješteni.

14.03.2017.

Predavanja iz predmeta Ekonomika preduzeća kod prof.dr.sc. Jasmina Halebića neće se održati u utorak, 14.03.2017. godine. 

12.02.2017.

Obavještavaju se studenti prve godine studija da će se usmeni ispit i upis ocjena iz predmeta Ekonomika preduzeća održati u utorak, u 16:30 sati.

<< Prethodna 1 2 3 4 5 6 Sljedeća >>

EFZE
24.07.2017.

Obavještavaju se studenti da studentska služba neće raditi od 24.07. do 21.08.2017. godine.

04.07.2017.

Obavještavaju se studenti druge godine studija da je upis ocjena iz predmeta Računovodstvo u srijedu, 05.07.2017. s pocetkom u 10:00 h.

19.06.2017.

 Obavještavaju se studenti druge godine studija da će se usmeni ispit iz predmeta Matematske metode u ekonomiji održati 23.06.2017. (petak)  u 10:00 sati na Mašinskom fakultetu u Zenici.

30.05.2017.

Obavještavamo studente da smo u ISSS-u aktivirali zabranu pristupa prijavljivanju ispita u junsko-julskom ispitnom roku. Studenti ispite nisu u mogućnosti prijaviti putem vlastitih korisničkih računa. Prijava ispita  moguća je nakon ovjere semestra za redovne studente prvog ciklusa studija i ovjere semestra i regulisanja finansijskih obaveza prema Ekonomskom fakultetu za redovne samofinansirajuće i vanredne studente.

Redovni studenti drugog ciklusa studija u obavezi su ovjeriti semestar, a redovni samofinansirajući uz ovjeru semestra izmiriti finansijske obaveze prema Ekonomskom fakultetu.

Uslovi za ovjeru semestra za redovne studente (prvog i drugog ciklusa) su:

 1. dostavljanje indeksa u studentsku službu sa prikupljenim svih potpisima predmetnih nastavnika na predmetima koje su slušali u ljetnom semestru;
 2. uredno popunjen semestralni list sa brojem indeksa - dosije;

Uslovi za ovjeru semestra za redovne samofinansirajuće i vanredne studente (prvog i drugog ciklusa) su:

dostavljanje indeksa u studentsku službu sa prikupljenim svih potpisima predmetnih nastavnika na predmetima koje su slušali u ljetnom semestru;

 1. uredno popunjen semestralni list sa brojem indeksa - dosije;
 2. prvi (ili drugi) primjerak uplatnice o izmirenim finansijskim obavezama.

Molimo studente da se pridržavaju određenih termina za  prijavu ispita kad se objave zvanični rasporedi na oglasnim pločama Ekonomskog fakulteta i na web stranici. Studenti koji prijavljuju ispite putem ISSS-a nakon prijavljenih ispita molimo da naprave kontrolu prijavljenih ispita u putem opcije – ("prijavljen  ispit") koju nudi sistem. Ukoliko se pojavi problem s prijavom ispita obratiti se Studentskoj službi mailom kako bi se blagovremeno riješio nastali Studentska služba će dostaviti povratnu informaciju o prijavi ispita.

17.05.2017.

Obavještavamo studente koji imaju neizmerene finansijske obaveze prema fakultetu da su navedene obaveze dužni izmiriti što prije a najdalje do 01.06.2017.godine.

Studenti koji neizmire finansijske obaveze neće moći pristupiti polaganju ispita u preostalim rokovima akademske 2016/2017. godine.

14.04.2017.

Obavještavaju se studenti druge godine studija da će prvi parcijalni test iz predmeta Finansije biti održan u srijedu, 19.04.2017. godine, sa početkom u 10:15 sati po sljedećem rasporedu:

 • - studenti sa početnim slovima prezimena od A do H u Dvorani 6,
 • - studenti sa početnim slovima prezimena od H do Ž u Dvorani 2.

09.04.2017.

Obavještavaju se studenti druge godine studija da će se prvi test iz predmeta Ekonomska politika održati 10.04.2017. godine po sljedećem rasporedu:

 • grupe 1 i 2 s početkom u 10:00 sati, a
 • grupe 3 i 4 s početkom u 11:00 sati.

06.04.2017.

Obavještavaju se nastavnici, saradnici i studenti da se nastavne aktivnosti neće održati u četvrtak, 13.04.2017. godine u periodu od 10 do 14 sati, povodom održavanja "Dana otvorenih vrata Univerziteta u Zenici" za srednjoškolce/maturante, u holu zgrade Ekonomskog i Pravnog fakulteta.

24.03.2017.

Literatura za 1.parcijalni test ''Finansije''  24.3.2017

 1. Glava 2. Fiskalno opterećenje (Raičević)
 2. Glava 4. Veličina javnih rashoda (Raičević)
 3. Glava 3. Pristup javnim finansijama (Raičević)
 4. Glava 5. Podjele javnih rashoda (Raičević)
 5. Barbara Jelčić- Javne financije, Javni prihodi (glava I) str 23-30
 6. Barbara Jelčić- Javne financije, Javno dobro (glava I) 371-390

<< Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 Sljedeća >>

EFZE
24.07.2017.

Obavještavaju se studenti da studentska služba neće raditi od 24.07. do 21.08.2017. godine.

30.05.2017.

Obavještavamo studente da smo u ISSS-u aktivirali zabranu pristupa prijavljivanju ispita u junsko-julskom ispitnom roku. Studenti ispite nisu u mogućnosti prijaviti putem vlastitih korisničkih računa. Prijava ispita  moguća je nakon ovjere semestra za redovne studente prvog ciklusa studija i ovjere semestra i regulisanja finansijskih obaveza prema Ekonomskom fakultetu za redovne samofinansirajuće i vanredne studente.

Redovni studenti drugog ciklusa studija u obavezi su ovjeriti semestar, a redovni samofinansirajući uz ovjeru semestra izmiriti finansijske obaveze prema Ekonomskom fakultetu.

Uslovi za ovjeru semestra za redovne studente (prvog i drugog ciklusa) su:

 1. dostavljanje indeksa u studentsku službu sa prikupljenim svih potpisima predmetnih nastavnika na predmetima koje su slušali u ljetnom semestru;
 2. uredno popunjen semestralni list sa brojem indeksa - dosije;

Uslovi za ovjeru semestra za redovne samofinansirajuće i vanredne studente (prvog i drugog ciklusa) su:

dostavljanje indeksa u studentsku službu sa prikupljenim svih potpisima predmetnih nastavnika na predmetima koje su slušali u ljetnom semestru;

 1. uredno popunjen semestralni list sa brojem indeksa - dosije;
 2. prvi (ili drugi) primjerak uplatnice o izmirenim finansijskim obavezama.

Molimo studente da se pridržavaju određenih termina za  prijavu ispita kad se objave zvanični rasporedi na oglasnim pločama Ekonomskog fakulteta i na web stranici. Studenti koji prijavljuju ispite putem ISSS-a nakon prijavljenih ispita molimo da naprave kontrolu prijavljenih ispita u putem opcije – ("prijavljen  ispit") koju nudi sistem. Ukoliko se pojavi problem s prijavom ispita obratiti se Studentskoj službi mailom kako bi se blagovremeno riješio nastali Studentska služba će dostaviti povratnu informaciju o prijavi ispita.

21.05.2017.
Obavještavaju se studenti treće godine studija da će se drugi parcijalni test iz predmeta Teorija i analiza bilansa,  održati, dana: 01.06.2017. godine, (Dvorana 1) po sljedećem rasporedu: 
 • I  - Grupa sa prezimenom od A  do M  period: 12:15 h  - 13:00 h 
 • II - Grupa sa prezimenom od N  do Ž period:  13:15 h  - 14:00 h. 
Napomena: Isti dan će biti realizirana i ovjera semestra. 

17.05.2017.

Obavještavamo studente koji imaju neizmerene finansijske obaveze prema fakultetu da su navedene obaveze dužni izmiriti što prije a najdalje do 01.06.2017.godine.

Studenti koji neizmire finansijske obaveze neće moći pristupiti polaganju ispita u preostalim rokovima akademske 2016/2017. godine.

03.05.2017.

Obavještavaju se studenti treće godine studija da će prvi parcijalni test iz predmeta Teorija i analiza bilansa biti održan u četvrtak, 04.05.2017. u Dvorani 1, po sljedećem rasporedu:

 • prezimena od A do H od 12:15 do 13:00;
 • prezimena od I do Ž od 13:05 do 13:50;

06.04.2017.

Obavještavaju se nastavnici, saradnici i studenti da se nastavne aktivnosti neće održati u četvrtak, 13.04.2017. godine u periodu od 10 do 14 sati, povodom održavanja "Dana otvorenih vrata Univerziteta u Zenici" za srednjoškolce/maturante, u holu zgrade Ekonomskog i Pravnog fakulteta.

21.02.2017.

Obavještavaju se studenti da će usmeni dio ispita iz Kontrolinga biti održan u četvrtak, 23.02.2017. godine od 14:00 h u Dvorani 6.

16.02.2017.

Obavještavaju se studenti druge i treće godine studija da se planira obaviti upis ocjena na održanim ispitima po slijedećem rasporedu:

 1. Spoljnotrgovinsko poslovanje – dana 20. Februara (ponedjeljak) u 13 sati, u Dvorani broj 4
 2. Marketing, dana 21. Februara (utorak) u 13:00 sati, u Dvorani 1.
 3. Međunarodni marketing, Marketing menadžment, Ekonomska psihologija, dana 21. Februara (utorak) u 14:00 sati, u Dvorani 1.

13.02.2017.

Obavještavaju se studenti da se pomjera satnica ispita iz predmeta Poslovno pravo, tako da će ispit, umjesto u  12,00 sati započeti u 17,00 sati u utorak (14.02.) u sali br. 2.

10.02.2017.

Obavještavaju se studenti druge i treće godine studija da će se pismeni ispit iz predmeta Marketing - druga godina i iz predmeta Spoljnotrgovinsko poslovanje - treća godina obaviti  13. februara 2017. godine (Ponedjeljak) u sljedećim terminima:

 • Spoljnotrgovinsko poslovanje 
  ​Studenti koji izlaze na integralni test i studenti koji izlaze na II parcijalni test organizuju se kao jedna grupa i počinju s ispitom u 12 sati.
 • Marketing
  Studenti koji izlaze na integralni test i studenti koji izlaze na II parcijalni test organizuju se kao jedna grupa i počinju s ispitom u 13 sati.

<< Prethodna 1 2 3 4 5 Sljedeća >>

EFZE
24.07.2017.

Obavještavaju se studenti da studentska služba neće raditi od 24.07. do 21.08.2017. godine.

03.07.2017.

Obavještavaju se studenti četvrte godine studija da će  usmeni ispit iz predmeta Strateški menadžment održati u utorak, 04.07.2017. godine u 10:30 sati.

15.06.2017.

Obavještavaju se studenti četvrte godine studija da će usmeni ispit iz predmeta Strateški menadžment održati u ponedjeljak, 19.06. u 11:30 sati.

12.06.2017.

Obavještavaju se studenti koji nisu položili Ekonomsku psihologiju da je termin održavanja ispitnog testa pomenutog predmeta zakazan za 20.06.2017. godine s početkom od 12:00 sati.

08.06.2017.

Obavještavaju se studenti četvrte godine studija da će ispiti iz predmeta Vođenje firme, Planiranje u preduzećima i Menadžment ljudskih resursa biti odžani održat u petak, 16.06.2017. početkom u 18:30 h.

30.05.2017.

Obavještavamo studente da smo u ISSS-u aktivirali zabranu pristupa prijavljivanju ispita u junsko-julskom ispitnom roku. Studenti ispite nisu u mogućnosti prijaviti putem vlastitih korisničkih računa. Prijava ispita  moguća je nakon ovjere semestra za redovne studente prvog ciklusa studija i ovjere semestra i regulisanja finansijskih obaveza prema Ekonomskom fakultetu za redovne samofinansirajuće i vanredne studente.

Redovni studenti drugog ciklusa studija u obavezi su ovjeriti semestar, a redovni samofinansirajući uz ovjeru semestra izmiriti finansijske obaveze prema Ekonomskom fakultetu.

Uslovi za ovjeru semestra za redovne studente (prvog i drugog ciklusa) su:

 1. dostavljanje indeksa u studentsku službu sa prikupljenim svih potpisima predmetnih nastavnika na predmetima koje su slušali u ljetnom semestru;
 2. uredno popunjen semestralni list sa brojem indeksa - dosije;

Uslovi za ovjeru semestra za redovne samofinansirajuće i vanredne studente (prvog i drugog ciklusa) su:

dostavljanje indeksa u studentsku službu sa prikupljenim svih potpisima predmetnih nastavnika na predmetima koje su slušali u ljetnom semestru;

 1. uredno popunjen semestralni list sa brojem indeksa - dosije;
 2. prvi (ili drugi) primjerak uplatnice o izmirenim finansijskim obavezama.

Molimo studente da se pridržavaju određenih termina za  prijavu ispita kad se objave zvanični rasporedi na oglasnim pločama Ekonomskog fakulteta i na web stranici. Studenti koji prijavljuju ispite putem ISSS-a nakon prijavljenih ispita molimo da naprave kontrolu prijavljenih ispita u putem opcije – ("prijavljen  ispit") koju nudi sistem. Ukoliko se pojavi problem s prijavom ispita obratiti se Studentskoj službi mailom kako bi se blagovremeno riješio nastali Studentska služba će dostaviti povratnu informaciju o prijavi ispita.

23.05.2017.
Obavještavaju se studenti četvrte godine studija da će se drugi parcijalni test iz predmeta Vrednovanje preduzeća, održati, u utorak, 06.06.2017. godine, (dvorana 2) po sljedećem rasporedu: 
 • I  - Grupa sa prezimenom od A  do M  period: 11:15 h  - 12:00 h 
 • II - Grupa sa prezimenom od N  do Ž period:  12:15 h  - 13:00 h. 
Napomena: Isti dan će biti realizirana i ovjera semestra. 

17.05.2017.

Obavještavamo studente koji imaju neizmerene finansijske obaveze prema fakultetu da su navedene obaveze dužni izmiriti što prije a najdalje do 01.06.2017.godine.

Studenti koji neizmire finansijske obaveze neće moći pristupiti polaganju ispita u preostalim rokovima akademske 2016/2017. godine.

06.04.2017.

Obavještavaju se nastavnici, saradnici i studenti da se nastavne aktivnosti neće održati u četvrtak, 13.04.2017. godine u periodu od 10 do 14 sati, povodom održavanja "Dana otvorenih vrata Univerziteta u Zenici" za srednjoškolce/maturante, u holu zgrade Ekonomskog i Pravnog fakulteta.

04.04.2017.

Obavještavaju se studenti četvrte godine studija, da će se prvi parcijalni test iz predmeta Vrednovanje preduzeća,  održati, dana: 18.04.2017. godine,  (dvorana 2) po sljedećem rasporedu:

 • I  - Grupa sa prezimenom od A  do M  period: 11:15 h  - 12:00 h
 • II - Grupa sa prezimenom od N  do Ž period:  12:15 h  - 13:00 h.

<< Prethodna 1 2 3 4 5 Sljedeća >>

EFZE
30.05.2017.

Obavještavamo studente da smo u ISSS-u aktivirali zabranu pristupa prijavljivanju ispita u junsko-julskom ispitnom roku. Studenti ispite nisu u mogućnosti prijaviti putem vlastitih korisničkih računa. Prijava ispita  moguća je nakon ovjere semestra za redovne studente prvog ciklusa studija i ovjere semestra i regulisanja finansijskih obaveza prema Ekonomskom fakultetu za redovne samofinansirajuće i vanredne studente.

Redovni studenti drugog ciklusa studija u obavezi su ovjeriti semestar, a redovni samofinansirajući uz ovjeru semestra izmiriti finansijske obaveze prema Ekonomskom fakultetu.

Uslovi za ovjeru semestra za redovne studente (prvog i drugog ciklusa) su:

 1. dostavljanje indeksa u studentsku službu sa prikupljenim svih potpisima predmetnih nastavnika na predmetima koje su slušali u ljetnom semestru;
 2. uredno popunjen semestralni list sa brojem indeksa - dosije;

Uslovi za ovjeru semestra za redovne samofinansirajuće i vanredne studente (prvog i drugog ciklusa) su:

dostavljanje indeksa u studentsku službu sa prikupljenim svih potpisima predmetnih nastavnika na predmetima koje su slušali u ljetnom semestru;

 1. uredno popunjen semestralni list sa brojem indeksa - dosije;
 2. prvi (ili drugi) primjerak uplatnice o izmirenim finansijskim obavezama.

Molimo studente da se pridržavaju određenih termina za  prijavu ispita kad se objave zvanični rasporedi na oglasnim pločama Ekonomskog fakulteta i na web stranici. Studenti koji prijavljuju ispite putem ISSS-a nakon prijavljenih ispita molimo da naprave kontrolu prijavljenih ispita u putem opcije – ("prijavljen  ispit") koju nudi sistem. Ukoliko se pojavi problem s prijavom ispita obratiti se Studentskoj službi mailom kako bi se blagovremeno riješio nastali Studentska služba će dostaviti povratnu informaciju o prijavi ispita.

17.05.2017.

Obavještavamo studente koji imaju neizmerene finansijske obaveze prema fakultetu da su navedene obaveze dužni izmiriti što prije a najdalje do 01.06.2017.godine.

Studenti koji neizmire finansijske obaveze neće moći pristupiti polaganju ispita u preostalim rokovima akademske 2016/2017. godine.

06.04.2017.

Obavještavaju se nastavnici, saradnici i studenti da se nastavne aktivnosti neće održati u četvrtak, 13.04.2017. godine u periodu od 10 do 14 sati, povodom održavanja "Dana otvorenih vrata Univerziteta u Zenici" za srednjoškolce/maturante, u holu zgrade Ekonomskog i Pravnog fakulteta.

03.04.2017.

Obavještavaju se imatrikulanti da po odobrenju Dekana Fakulteta i predmetnog Profesora imaju pravo pristupiti jednom apsolventskom roku iz Finansijskog menadžmenta u aprlu ili maju.

Detaljnije upute mogu pogledati ovdje!

26.03.2017.

Obavještavaju se apsolventi koji su polozili ispit iz predmeta Teorija i analiza bilansa da će se upis umjesto 27.03.2017., godine održati 28.03.2017. godine sa pocetkom od 10:30 h (kabinet 23). 

29.11.2016.

Obavještavaju se apsolventi da će se usmeni dio ispita, novembarskog apsolventskog roka, iz predmeta Međunarodni menadžment održati u srijedu, 30.11.2016. godine u 10:30 sati.

11.09.2016.

Obavještavaju se studenti kojima je zakazan usmeni dio ispita i uvid u radove iz predmeta Kontroling, Finansijski menadžment i Finansijska tržišta i institucije u četvrtak, 15.09.2016. godine da se sve aktivnosti pomjeraju na srijedu, 14.09.2016. godine, u istim terminima. 

Uvid u radove od 07:45 do 08:00 h, usmeni dio ispita iz Kontrolinga u 08:00 h, usmeni dio ispita iz Finansijskog menadžmenta u 09:00 h.

25.06.2016.

Obavještavaju se studenti koji su polagali ispite u prvom junskom roku iz predmeta: Marketing, Međunarodni marketing, Marketing menadžment, Spoljnotrgovinsko poslovanje i Ekonomsku psihologiju, da će se izvršiti upis ocjena za sve navedene predmete dana 28.06.2016. (utorak), sa početkom u 13:00 sati.

26.05.2016.

Obavještavaju se studenti druge godine studija da je termin apsolventskog ispitnog roka za maj iz predmeta Mikroekonomija i Makroekonomija promijenjen!

Novi termin je ispita iz navedenih predmeta je u ponedjeljak 30.05.2016. u 16:30 h.

08.04.2016.

Apsolventski ispitni rok (pismeni) iz Matematike održat će se u petak, 15.04. u 10:30 h.

EFZE
24.07.2017.

Obavještavaju se studenti da studentska služba neće raditi od 24.07. do 21.08.2017. godine.

30.05.2017.

Obavještavamo studente da smo u ISSS-u aktivirali zabranu pristupa prijavljivanju ispita u junsko-julskom ispitnom roku. Studenti ispite nisu u mogućnosti prijaviti putem vlastitih korisničkih računa. Prijava ispita  moguća je nakon ovjere semestra za redovne studente prvog ciklusa studija i ovjere semestra i regulisanja finansijskih obaveza prema Ekonomskom fakultetu za redovne samofinansirajuće i vanredne studente.

Redovni studenti drugog ciklusa studija u obavezi su ovjeriti semestar, a redovni samofinansirajući uz ovjeru semestra izmiriti finansijske obaveze prema Ekonomskom fakultetu.

Uslovi za ovjeru semestra za redovne studente (prvog i drugog ciklusa) su:

 1. dostavljanje indeksa u studentsku službu sa prikupljenim svih potpisima predmetnih nastavnika na predmetima koje su slušali u ljetnom semestru;
 2. uredno popunjen semestralni list sa brojem indeksa - dosije;

Uslovi za ovjeru semestra za redovne samofinansirajuće i vanredne studente (prvog i drugog ciklusa) su:

dostavljanje indeksa u studentsku službu sa prikupljenim svih potpisima predmetnih nastavnika na predmetima koje su slušali u ljetnom semestru;

 1. uredno popunjen semestralni list sa brojem indeksa - dosije;
 2. prvi (ili drugi) primjerak uplatnice o izmirenim finansijskim obavezama.

Molimo studente da se pridržavaju određenih termina za  prijavu ispita kad se objave zvanični rasporedi na oglasnim pločama Ekonomskog fakulteta i na web stranici. Studenti koji prijavljuju ispite putem ISSS-a nakon prijavljenih ispita molimo da naprave kontrolu prijavljenih ispita u putem opcije – ("prijavljen  ispit") koju nudi sistem. Ukoliko se pojavi problem s prijavom ispita obratiti se Studentskoj službi mailom kako bi se blagovremeno riješio nastali Studentska služba će dostaviti povratnu informaciju o prijavi ispita.

17.05.2017.

Obavještavamo studente koji imaju neizmerene finansijske obaveze prema fakultetu da su navedene obaveze dužni izmiriti što prije a najdalje do 01.06.2017.godine.

Studenti koji neizmire finansijske obaveze neće moći pristupiti polaganju ispita u preostalim rokovima akademske 2016/2017. godine.

06.04.2017.

Obavještavaju se nastavnici, saradnici i studenti da se nastavne aktivnosti neće održati u četvrtak, 13.04.2017. godine u periodu od 10 do 14 sati, povodom održavanja "Dana otvorenih vrata Univerziteta u Zenici" za srednjoškolce/maturante, u holu zgrade Ekonomskog i Pravnog fakulteta.

21.03.2017.

Obavještavaju se studenti drugog ciklusa studija da će se u četvrtak 23.03.2017. godine sa početkom od 16 i 15h u dvorani broj 6 održati predavanje iz Metodologija naučnog istraživanja i korištenja STATA software-a, od strane gostujućeg, uvaženog profesora Ye Zhang-a.

Prisustvo studenata svih studijskih programa drugog ciklusa studija je OBAVEZNO !

29.01.2017.

 Upis ocjena i usmeni dio ispita će ispit iz predmeta Bankarstvo i finansijska tržišta u razvoju biti realiziran dana, 31. 01.2017. godine sa početkom od 12:15h (kabinet br. 23) 

10.01.2017.

Obavještavaju se studenti prve godine postdiplomskog studija, da će se integralni dio ispita iz predmeta: Bankarstvo i finansijska tržišta u razvoju, planiran za 12.01.2017. godine, održati istog dana sa početkom od 16:15h u skladu sa novom Odlukom UNZE.

09.01.2017.

Obavještavaju se studenti prve godine postdiplomskog studija, da će se integralni dio ispita iz predmeta: Bankarstvo i finansijska tržišta u razvoju, planiran za 12.01.2017. godine, prolongirati do daljnjeg a sve u skladu sa Odlukom UNZE zbog vremenskih nepogoda. Studenti će biti naknadno obavješteni o novom terminu!

26.12.2016.

Obavještavaju se studenti prve godine master studija, smjer Poslovne i javne finansije, da će se integralni test iz predmeta Bankarstvo i finansijska tržišta u razvoju održati 12.01.2017. godine, (dvorana 2) sa početkom od 16:15 h. 

08.12.2016.

Obavještavaju se studenti master studija da plairano predavanje za 09.12.2016. iz predmeta Istraživačke metode u ekonomiji kod prof. Slave Kukića, neće biti održano!

<< Prethodna 1 2 3 Sljedeća >>

EFZE
Javna odbrana magistarskog rada
 
Javna odbrana magistarskog rada
 
Javna odbrana magistarskog rada
 
Javna odbrana magistarskog rada
 
Javna odbrana magistarskog rada
 
Javna odbrana magistarskog rada
 
Javna odbrana magistarskog rada
 
Javna odbrana magistarskog rada
 
Javna odbrana magistarskog rada
 
Javna odbrana magistarskog rada
 

<< Previous 1 2 Next >>

EFZE
Javna odbrana doktorske disertacije
 

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u  Zenici od 28.09.2016. godine mr. sc. Amer Klopić, javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom Uticaj tržišne orijentacije i orijentacije u prodaji na performanse prodajnih snaga kompanije-primjer farmaceutske industrije u bosni i hercegovini dana 10.11.2016. godine s početkom u 12:30 sati u prostorijama Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Doktorska disertacija može se pogledati svakog radnog dana u Biblioteci Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici

Javna odbrana doktorske disertacije
 

Odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Nerme Čolaković – Prguda, zakazana za ponedjeljak, 19.09.2016. godine sa početkom u 12:00 sati, se pomjera za 17:00 sati istog dana (19.09.2016. godine), a zbog nastalih objektivnih razloga.

Javna odbrana doktorske disertacije
 
EFZE