Časopis fakulteta/Faculty's Journal

BH EKONOMSKI FORUM opredjeljen je kao naučno-stručni časopis koji sadržava izvorne naučne radove, prethodna saopćenja, pregledne naučne radove, stručne članke, recenzije, prikaze i izvještaje. Autori radova su priznati naučnici iz oblasti ekonomije iz BiH i inostranstva, ali i oni koji to tek postaju.

Časopis tematski obuhvaća četiri naučne oblasti, ali se ne ograničava samo na njih: ekonomska teorija i politika, marketing, menadžment te finansije i računovodstvo, pa se prednost daje radovima iz tih naučnih oblasti. Radovi iz drugih naučnih oblasti iz područja ekonomija te oni multidisciplinarnog pristupa su također dobrodošli.

Časopis je periodična publikacija i izlazi dva puta godišnje.

Svi pristigli radovi uređivački odbor pregleda i ako prođu dalju proceduru šalje jednom domaćem i jednom recenzentu izvan institucije u cilju anonimnosti i podizanja kvalitete.

Časopisi se nalaze u knjižari Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, a radovi se mogu preuzeti i u elektronskoj formi na adresi www.ceeol.com.

Glavni i odgovorni urednik: Almir Alihodžić

Urednički kolegij:

 • Dijana Husaković, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Ishak Mešić, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Nino Serdarević, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Almir Alihodžić, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Jasmin Halebić, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Srđan Redžepagić, University of Sophia Antipolis, Nice, France.
 • Paola De Vincentiis, Universita Degli Studi Di Torino, Italy.
 • Boguslaw Poltorak, Faculty of Economics University of Wroclaw, Poland.
 • Ibrahim Halil EKSI, University of Gaziantep, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Gaziantep, Turkey.
 • Slavica Singer, Faculty of Economics in Osijek  - J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia.
 • Ivo Mijoč, Faculty of Economics in Osijek  - J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia.
 • Dejan Šoškić, Ekonomski fakultet u Beogradu, Univerzitet u Beogradu,Serbia.
 • Dejan Erić, Beogradska bankarska akademija  - Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd, Srbija. .
 • Ana Lalević - Filipović, Ekonomski fakultet u Podgorici, Univerzitet Crne Gore.

Sekretar časopisa:
Jasmina Džafić

IZDAVAČ:
Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici

ZA IZDAVAČA:
Alaudin Brkić, dekan

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK:
Almir Alihodžić

UREDNIČKI KOLEGIJ:

 • Dijana Husaković, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Ishak Mešić, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Nino Serdarević, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Almir Alihodžić, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Jasmin Halebić, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Srđan Redžepagić, University of Sophia Antipolis, Nice, France.
 • Paola De Vincentiis, Universita Degli Studi Di Torino, Italy.
 • Boguslaw Poltorak, Faculty of Economics University of Wroclaw, Poland.
 • Ibrahim Halil EKSI, University of Gaziantep, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Gaziantep, Turkey.
 • Slavica Singer, Faculty of Economics in Osijek  - J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia.
 • Ivo Mijoč, Faculty of Economics in Osijek  - J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia.
 • Dejan Šoškić, Ekonomski fakultet u Beogradu, Univerzitet u Beogradu,Serbia.
 • Dejan Erić, Beogradska bankarska akademija  - Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd, Srbija. .
 • Ana Lalević - Filipović, Ekonomski fakultet u Podgorici, Univerzitet Crne Gore.

SEKRETA R ČASOPISA:
Jasmina Džafić

LEKTORI:
Indira Osmić
Jasmina Arnautović

DTP:
Nermin Ahmić

DESIGN KORICA:
Denis Spahić

ŠTAMPA:
JORDAN Studio

TIRAŽ:
100 komada

Časopis je dostupan u elektronskoj formi na:
Central and Eastern European Online Library

ili na web stranici:
www.ceeol.com

Apstrakti radova dostupni su na web stranici:
www.ef.unze.ba

Poštovane kolege,

Pozivamo vas da dostavite svoje istraživačke radove (na engleskom jeziku) za razmatranje objavljivanja u slijedećem broju BH Ekonomskog foruma u jesen/zimu 2018. godine.

Ekonomski fakultet UNZE pokriva cjelokupni trošak objavljivanja. Autori time ne plaćaju kotizaciju za dostavljanje i objavu radova.

Dostavite svoj sažetak putem ovog linka

Važni datumi
Dostavljanje sažetaka – 18.05.2018. (notifikacija autorima u roku od dvije nedjelje)
Konačni rad – 03.09.2018.

Časopis je indeksiran u EBSCO i u proceduri indeksacije u baze ProQuest i DOAJ. Podnešeni radovi će proći postupak dvostruke recenzije. Radovi koji budu pozitivno ocijenjeni biće objavljeni u narednom broju časopisa. Za više informacija o časopisu posjetite: www.ef.unze.ba. Ukoliko imate nedoumica, molimo da kontaktirate Glavnog urednika putem e-maila: almir.dr2@gmail.com

Molimo da se osjećate slobodnim proslijediti poruku ostalim kolegama i kontaktima za koje smatrate da bi mogli biti zainteresirani.

 Uputstvo za pisanje radova

Srdačan pozdrav,
Uredništvo
bh_ekonomski_forum@gmail.com
bh.ekonomski.forum@gmail.com

Autori ne plaćaju kotizaciju za dostavljanje i objavu radova.

Obrazac za recenziju se može preuzeti ovdje!

BH Economic Forum is a scientific-expert journal consisting of original scientific papers, preliminary notes, scientific works, professional papers, reviewed articles, presentations and reports.

The authors are recognized scientists from the field of economy in Bosnia and Herzegovina and abroad, but also those who are about to become recognized. 

The journal is primarily comprised of the four fields: economic policy, marketing, management, finances and accounting, but works from other scientific fields of economy, as well those with multidisciplinary approach are also welcome.

The journal is a periodical publication published twice a year.

All submitted papers are reviewed by the editorial board and if accepted, they are sent to one domestic and one international reviewer outside the institution in order to gain anonymity and quality.

All journal editions can be found in the library of the Faculty of Economics, University of Zenica, or on the following web address: www.ceeol.com

Editor in chief:
Almir Alihodžić

Editorial staff:

 • Dijana Husaković, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Ishak Mešić, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Nino Serdarević, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Almir Alihodžić, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Jasmin Halebić, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Srđan Redžepagić, University of Sophia Antipolis, Nice, France.
 • Paola De Vincentiis, Universita Degli Studi Di Torino, Italy.
 • Boguslaw Poltorak, Faculty of Economics University of Wroclaw, Poland.
 • Ibrahim Halil EKSI, University of Gaziantep, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Gaziantep, Turkey.
 • Slavica Singer, Faculty of Economics in Osijek  - J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia.
 • Ivo Mijoč, Faculty of Economics in Osijek  - J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia.
 • Dejan Šoškić, Ekonomski fakultet u Beogradu, Univerzitet u Beogradu,Serbia.
 • Dejan Erić, Beogradska bankarska akademija  - Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd, Srbija. .
 • Ana Lalević - Filipović, Ekonomski fakultet u Podgorici, Univerzitet Crne Gore.

Journal secretary:
Jasmina Džafić

PUBLISHED BY:
Faculty of Economics, University of Zenica

FOR THE PUBLISHER:
Alaudin Brkić

EDITOR-IN-CHIEF:
Almir Alihodžić

EDITORIAL BOARD:

 • Dijana Husaković, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Ishak Mešić, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Nino Serdarević, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Almir Alihodžić, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Jasmin Halebić, Faculty of Economics University of Zenica, Bosnia and Herzegovina.
 • Srđan Redžepagić, University of Sophia Antipolis, Nice, France.
 • Paola De Vincentiis, Universita Degli Studi Di Torino, Italy.
 • Boguslaw Poltorak, Faculty of Economics University of Wroclaw, Poland.
 • Ibrahim Halil EKSI, University of Gaziantep, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Gaziantep, Turkey.
 • Slavica Singer, Faculty of Economics in Osijek  - J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia.
 • Ivo Mijoč, Faculty of Economics in Osijek  - J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia.
 • Dejan Šoškić, Ekonomski fakultet u Beogradu, Univerzitet u Beogradu,Serbia.
 • Dejan Erić, Beogradska bankarska akademija  - Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Beograd, Srbija. .
 • Ana Lalević - Filipović, Ekonomski fakultet u Podgorici, Univerzitet Crne Gore.

SECRETARY:
Jasmina Džafić

BOSNIAN LANGUAGE EDITOR:
Indira Osmić

ENGLISH LANGUAGE EDITOR:
Jasmina Omerašević

DTP:
Nermin Ahmić

COVER DESIGN:
Denis Spahić

PRINTED BY:
Jordan studio, Sarajevo

EDITION:
100 copies

The journal is available at Central and Eastern European Online Library or at
www.ceeol.com

Paper abstracts are avaiable on the
www.ef.unze.ba

Dear colleagues,

We are pleased to invite you to submit your research articles (in English) to be considered for publishing in next issue of BH Ekonomski forum journal in autumn/winter 2018.

Faculty of Economics UNZE covers publication costs. The authors are not charged any submission or publication fee.

Submit your abstract here

Important dates:
Abstract submission – 18 May 2018 (notification to authors within two weeks)
Final paper submission – 03 September 2018

Journal is index in EBSCO and under procedure to be indexed in ProQuest and DOAJ. Submitted articles will be subject to a double-blind review process. Those articles passing our review will be published in the upcoming issue. For more information on the journal please visit: www.ef.unze.ba. Should you have any queries, please contact our Editor in Chief via almir.dr2@gmail.com.

Please feel free to circulate this message to any colleagues or contacts you think may be interested

 Guidelines For Authors

Regards,
Editorial Board
Editor-in-Chief
Dr.sc. Almir Alihodžić, Associate professor
bh_ekonomski_forum@gmail.com 
bh.ekonomski.forum@gmail.com 

The authors are not charged any submission or publication fee.

The review form can be downloaded here!