Časopis fakulteta

BH EKONOMSKI FORUM opredjeljen je kao naučno-stručni časopis koji sadržava izvorne naučne radove, prethodna saopćenja, pregledne naučne radove, stručne članke, recenzije, prikaze i izvještaje. Autori radova su priznati naučnici iz oblasti ekonomije iz BiH i inostranstva, ali i oni koji to tek postaju.

Časopis tematski obuhvaća četiri naučne oblasti, ali se ne ograničava samo na njih: ekonomska teorija i politika, marketing, menadžment te finansije i računovodstvo, pa se prednost daje radovima iz tih naučnih oblasti. Radovi iz drugih naučnih oblasti iz područja ekonomija te oni multidisciplinarnog pristupa su također dobrodošli.

Časopis je periodična publikacija i izlazi dva puta godišnje.

Časopisi se nalaze u knjižari Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, a radovi se mogu preuzeti i u elektronskoj formi na adresi www.ceeol.com.

Osnovni podaci o časopisu: BH EKONOMSKI FORUM

Glavni i odgovorni urednik: dr. sc. Alaudin Brkić

Zamjenik glavnog i odgovornog urednika: dr. sc. Almir Alihodžić

Urednički kolegij:
dr. sc. Rifet Đogić, naučna oblast Menadžment i organizacija
dr. sc. Ishak Mešić, naučna oblast Marketing
dr. sc. Nino Serdarević, naučna oblast Računovodstvo i revizija
dr. sc. Almir Alihodžić, naučna oblast Finansije
dr. sc. Jasmin Halebić, naučna oblast Ekonomska teorija i politika

Sekretar časopisa: Dženan Kulović

IZDAVAČ:
Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici

ZA IZDAVAČA:
dr. sc. Alaudin Brkić, dekan

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK:
dr. sc. Alaudin Brkić

ZAMJENIK GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA:
dr. sc. Almir Alihodžić

UREĐIVAČKI KOLEGIJ:
dr. sc. Rifet Đogić, naučna oblast Menadžment i organizacija
dr. sc. Ishak Mešić, naučna oblast Marketing
dr. sc. Nino Serdarević, naučna oblast Računovodstvo i revizija
dr. sc. Almir Alihodžić, naučna oblast Finansije
dr. sc. Jasmin Halebić, naučna oblast Ekonomska teorija i politika

SEKRETA R ČASOPISA:
mr. sc. Dženan Kulović

LEKTORI:
Indira Osmić, prof.
Jasmina Arnautović, prof

DTP:
Nermin Ahmić, dipl. oec.

DESIGN KORICA:
mr. sc. Denis Spahić

ŠTAMPA:
JORDAN Studio

TIRAŽ:
100 komada

Časopis je dostupan u elektronskoj formi na:
Central and Eastern European Online Library

ili na web stranici:
www.ceeol.com

Apstrakti radova dostupni su na web stranici:
www.ef.unze.ba

Poštovani/a,

Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici objavljuje poziv za SEDMI broj časopisa BH EKONOMSKI FORUM koji izlazi za period jesen-zima 2014. godine. Namjera je na stranicama jedne naučno-stručne publikacije predstaviti najnovija teorijska saznanja i praktične primjene iz oblasti ekonomske nauke.

S tim u vezi jedan od ciljeva je akademskoj javnosti i široj čitalačkoj publici predstaviti i ponuditi kao i u prethodnim brojevima, probrane, visoko kvalitetne članke izrasle iz doktorskih disertacija i magistarskih radova, kako bi se nastavilo, ono što je započeto već od prvog broja, njegovanje i izgradnja naučno-stručnog usmjerenja časopisa.

BH EKONOMSKI FORUM je, naravno, otvoren i za sve, već afirmisane, nastavnike i saradnike Ekonomskog fakulteta i cijelog Univerziteta u Zenici. Njihov doprinos kvalitetu i ozbiljnosti časopisa nesumnjivo će biti jedan od presudnih faktora kvaliteta sadržaja koji se nudi stranicama ovog časopisa. Uspješnost pothvata ovakve vrste mjeri se i brojem, ali i kvalitetom, autora koji objavljuju u časopisu, stoga BH EKONOMSKI FORUM pruža ruku prijateljstva i saradnje piscima, naučnicima i istraživačima, iz Bosne i Hercegovine, regije pa i šireg okruženja.

U nadi da ćete prihvatiti ovaj poziv molimo Vas da na umu imate sljedeći vremenski okvir:

  • Naslov i sažetak rada se može poslati do 01.10.2014;
  • Cijeli rad se treba dostaviti do 01.11.2014;
  • Potvrda o prihvatanju rada 15.11.2014:
  • Planirano publikovanje novog broja: decembar 2014;

Upustvo za autore se moze preuzeti ovdje

Uz srdačne pozdrave,
redakcija BH EKONOMSKOG FORUMA.