Konferencija/Conference BDC

21.07.2018.

PRVI POZIV ZA DOSTAVLJANJE RADOVA - BDC 2018.
 

BDC 2018

8. Međunarodna naučno-stručna konferencija Razvoj poslovanja 2018:

Ekonomski izazovi zemalja u tranziciji

14. i 15. novembar 2018.

Zenica, Bosna i Hercegovina

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na konferenciju Razvoj poslovanja 2018: Ekonomski izazovi zemalja u tranziciji, koja će se održati 14. i 15. novembra 2018. godine. Konferenciju organizuje Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Tuzli, Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Banja Luci, Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Kragujevcu i Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Crnoj Gori.

BDC tradicionalno predstavlja priliku za autore da predstave i diskutuju najnovije rezultate istraživanja iz oblasti menadžmenta, poduzetništva, makroekonomije, računovodstva i drugih povezanih disciplina, kao i za susret donosioca odluka u javnom sektoru i mreže profesionalaca iz akademske zajednice, industrije i javnog sektora. 

Glavni cilj BDC 2018 jeste razvijanje diskusije i ponuda novih ideja održivosti i razvoja poslovanja u privredi na području Bosne i Hercegovine, kao i regije u cilju uspješnog odgovora na ekonomske izazove zemalja u tranziciji.

Poželjno je da radovi iz akademske zajednice, naučnika, postdiplomaca i doktoranata imaju fokus na generalne teme BDC 2018: Ekonomski izazovi zemalja u tranziciji.

EFZE
21.07.2018.

1ST CALL FOR PAPERS - BDC 2018
 

BDC 2018

8. International Business Development Conference 2018:

Economic challenges of countries in transition

14th & 15th November 2018.

Zenica, Bosnia i Herzegovina

It is our great pleasure to invite you to take part in 8th International Business Development Conference 2018: Economic challenges of countries in transition, hosted by Faculty of Economics University of Zenica on 14th & 15th November 2018. The Conference is organized in cooperation with School of Economics and Business University of Sarajevo, Faculty of Economics University of Tuzla, Faculty of Economics University of Banja Luka, Faculty of Economics University of Kragujevac and Faculty of Economics University of Montenegro.

The BDC traditionally presents a great opportunity for the scholars to introduce and discuss latest research findings in fields of management, entrepreneurship, macroeconomics, accounting and other related disciplines, as well as to meet with policy makers and network with other professionals from academia, industry and government.

The aim of the BDC 2018 is to encourage discussion and offer new ideas of sustainability and business development in the economy of Bosnia and Herzegovina and region, in order to successfully respond to the economic challenges of the countries in transition.

Submissions from academic community, scholars, post-graduate and doctoral students are encouraged and should focus, but not limited to, on following general themes of BDC 201 8: Economic challenges of countries intransition.

EFZE